PASCO

Společnost PASCO vyrábí již více než 40 let komplexní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd.

PASCO – PRO REALIZACI EXPERIMENTŮ VE VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD. Společnost PASCO vyrábí již více než 40 let komplexní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Díky vysoce kvalitní technologii a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy.
Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory.

Více na PASCO.CZ
 

 pasco